• Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti prekę, pranešdamas apie tai kosmetologams.lt per 7 darbo dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
  • Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę, jeigu prekė yra kokybiška, nesugadinta, nebuvo panaudota, pakeista ar kitaip iš esmės nepasikeitė jos išvaizda;
  • kosmetologams.lt gavus pranešimą elektroniniu paštu (elektroniniame laiške Pirkėjas nurodo norimą grąžinti prekę bei prekės užsakymo numerį) apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, Pirkėjas prekes kosmetologams.lt grąžins per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.
  • kosmetologams.lt gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 7 dienas Pirkėjui bus grąžinta už prekę sumokėta pinigų suma.
  • Jeigu kosmetologams.lt grąžinta prekė bus panaudota, sugadinta, pakeista ar kitaip neatitiks prekinės išvaizdos reikalavimų, kosmetologams.lt pasilieka teisę Pirkėją informuoti apie nustatytus trūkumus ir nepriimti grąžinamos prekės.
  • Nukainotų prekių grąžinimas nėra galimas.
  • Užsakomos prekės nėra gražinamos. Atskiru susitarimu užsakoma prekė gali būti gražinama, tačiau už prekę sumokėta sumą pirkėjui gražinama tik pardavus prekę.
  • Prekės grąžinamos atgal pirkėjo lėšomis.
  • Grąžinant prekes, sumokėtos prekių siuntimo išlaidos nėra kompensuojamos.

Prekių grąžinimo tvarka nustatyta, remiantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 ,,Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo", 2001 birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 ,,Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".