KOSMETOLOGAMS.LT PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės ( toliau ,,Taisyklės") sudarytos norint užtikrinti Pirkėjo ir Pardavėjo teises, nustatyti pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo bei grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu kosmetologams.lt internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2. Norėdamas naudotis kosmetologams.lt teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo susipažinti su paslaugų teikimo sąlygose nustatytomis taisyklėmis. Uždėdamas varnelę ant ,,Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis" Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė visas taisykles, jas supranta ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali atlikti pirkimo - pardavimo sandorio ir naudotis kosmetologams.lt teikiamomis paslaugomis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir prieš tai pranešęs apie taisyklių pakeitimus Pirkėjui.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1.Registruojantis kosmetologams.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas turi pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą). Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje kosmetologams.lt, laikoma slapta ir neviešinama.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu duomenis laisvai keisti, papildyti ar ištrinti.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą” ir apmoka Pirkėjo padarytą užsakymą.

3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai į Pardavėjo banko sąskaitą yra pervedamas Pirkėjo padarytas apmokėjimas.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes kosmetologams.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti prekę, elektroniniu paštu pranešdamas apie tai UAB Perliukas per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo. 

4.3. Pirkėjas gali grąžinti prekę tuo atveju, jeigu ji atitinka 12.1. punkto keliamus reikalavimus.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas, naudodamasis kosmetologams.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

6.2. Atsiradus nenumatytiems trukdžiams Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas bankiniu pervedimu), nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. Kai Pirkėjas pasirenka šiose Taisyklėse numatytą apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pirkėjas, susisiekia su pardavėju ir suderina tinkamą prekių atsiėmimo laiką. Prekių atsiėmimo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pardavėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

7.3.  Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Pasirinkus apmokėjimą atsiimant prekes, prekės paruošiamos po Pirkėjo susisiekimo su Pardavėju.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas bankinis pervedimas ir pardavėjas gavo pinigus.

8. Prekės kainos

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas. Jei kainos pokytis atsirado dėl elektroninės parduotuvės programinės ar techninės klaidos pardavėjas įsipareigoja susisiekti su pirkėju ir nurodyti teisingą kainą, bei išsiųsti užsakymą tik pirkėjui sutikus.

9. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Pirkėjas apmokėti už prekes turi ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo.

9.2. Apmokėti už prekes galima šiais būdais:

Bankiniu pervedimu -  tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, gavęs reikalingus duomenis sąskaitos, į kurią reikia pervesti pinigus apmokant už užsakytas prekes, atlieka piniginį pervedimą naudodamasis internetinės bankininkystės sistema ar nuvykęs į banko skyrių.

Mokėjimas grynais kurjeriui arba pašte atsimant prekes - tai apmokėjimas atsiimant prekes, sumokant pinigus atvežusiam prekes kurjeriui arba atsiimant prekes pašto skyriuje. Plačiau apie administracinius mokesčius galite perskaityti skiltyje, pristatymas.

Apmokėjimas grynaisiais pinigais atsiimant prekes -  pasirinkus šį apmokėjimo būdą, pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo momentu. Internetinėje parduotuvėje užsakius prekes ir pasirinkus apmokėjimą atsiimant, Pirkėjas turi susisiekti su parduotuvės administratoriumi ir sutarti kuriuo metu gali atvykti atsiimti prekes. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu, šiuo atveju, laikomas Pirkėjo apmokėjimo už prekes momentas. Apmokėti prekes galima užsakant mažiau, nei už 100EUR, ši paslauga taikoma tik renkantis pristatymą Venipak kurjeriu.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas užsisakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

10.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.5. Prekes pristatyti Pirkėjui galima šiais būdais:

Registruotu pirmenybiniu paštu - prekės siunčiamos registruotu pirmenybiniu paštu. Prekių pristatymo kaina visoje Lietuvoje priklauso nuo prekės svorio. Pirkėjams, gyvenantiems Europos Sąjungos valstybėse, prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekės svorio. Pirkėjams, gyvenantiems ne Europos Sąjungos valstybėse, o kitose šalyse prekių pristatymas kainos priklauso nuo prekės svorio. Pardavėjas išsiųsdamas prekes pasilieka išduodamą siuntinio priėmimo kvitą, tad kilus pretenzijoms dėl prekių pristatymo vėlavimo ar kitų nesklandumų, siuntinio priėmimo kvitas yra laikomas įrodymu. Pirkėjas siųsdamas registruotu paštu įsipareigoja nurodyti tikslų savo adresą, vardą bei pavardę.

Venipak kurjeriu - prekės pristatomos Venipak kurjeriu, klientui į namus. Prekių pristatymo kaina visoje Lietuvoje priklauso nuo prekių svorio. Pirkėjams, gyvenantiems Europos Sąjungos valstybėse, prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekės svorio. Pirkėjams, gyvenantiems ne Europos Sąjungos valstybėse, o kitose šalyse prekių pristatymas kainos priklauso nuo prekės svorio. Pardavėjas išsiųsdamas prekes pasilieka išduodamą siuntinio priėmimo kvitą, tad kilus pretenzijoms dėl prekių pristatymo vėlavimo ar kitų nesklandumų, siuntinio priėmimo kvitas yra laikomas įrodymu. Pirkėjas siųsdamas Venipak kurjeriu įsipareigoja nurodyti tikslų savo adresą, vardą bei pavardę.

Omniva paštomatu - prekės pristatomos į kliento pasirinktą paštomatą. Jei klientas nepasirenka paštomatu UAB perliukas bando susisiekti su klientu elektroniniu paštu arba telefonu ir nepavykus to padaryti prekės išsiunčiamos į artimiausią paštomatą, nurodytą kliento, jei už prekes buvo apmokėtą bankiniu pavedimu. Jei buvo pasirinktas apmokėjimas atsiimant prekes, prekės nėra siunčiamos, iki tol kol pavyksta su klientu sisiekti.

Atsiėmimas parduotuvėje Klaipėdos g. 73, Panevėžys - Pardavėjas pakeisdamas būseną parduotuvėje arba susisiekdamas su klientu kitais būdais, informuoja, kad siunta suruošta ir klientas gali ją atsiimti.

10.6. Priimant siuntą, prašome atidžiai apžiūrėti siuntos pakuotę, jei ji bus pažeista apie tai informuokite kurjerį ir pažymėkite, jog pakuotė pažeista, priešingu atveju Jūs sutiksite, kad gavote nepažeistą pakuotę. Jeigu priėmę nepažeistą siuntą radote prekių neatitikimą (gavote kitą prekę, neatitinka spalva/kiekis/komplektacija) informuokite mus nedelsiant, t.y. per 3 d.d. po prekių gavimo. Tokiu atveju ištaisysime netikslumus nemokamai. Informavus apie neatitikimus vėliau nei per 3 darbo dienas Pardavėjas pretenzijų nepriima.

10.7. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas. Taip pat pateikti siuntos lipduko nuotraukas, kuriame aiškiai matytūsi siuntos kodas.

10.8. Prekės virš 30 kg iškrovimu pasirūpina Pirkėjas. Pagal tarptautinę vežėjų konvenciją Pirkėjas negali reikalauti iš vežėjo įnešti į namus ar darbo vietą prekes, kurių svoris viršija 30 kg.

10.9. Jeigu Pirkėjo gauta prekė buvo pažeista transportavimo metu, Pirkėjas turi reikšti pretenzijas tik tai transporto kompanijai, kuri transportavo šią prekę. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už transportavimo metu pažeistas prekes. Mes rekomenduojame gavus siuntą neišmesti siuntos pakuočių, kitu atveju, prekių vežėjai gali jūsų pretenzijos nepriimti.

10.10. Prekių surinkimas. Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2017 metų surenkant kosmetologinius bei kirpyklos baldus reikia turėti savo atsuktuvų komplektus. T.y. specifiniai atsuktuvai/veržlės yra pridedamos, bet standartinius atsuktuvus privalo turėti pats Pirkėjas. Daliai prekių įrankiai surinkti prekes bus pridėti, tačiau mes rekomenduojame visada turėti savo įrankius.

11. Prekių kokybės garantija

11.1. Visos šioje el.parduotuvėje parduodamos prekės yra skirtos profesionaliam naudojimui komercinei veiklai vykdyti.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11.3. Garantuojame įrenginių veikimą be sutrikimo 12 mėnesių (jeigu nėra nenurodytas kitas laikotarpis prekės aprašyme) nuo pardavimo datos. Šiuo laikotarpiu atsiradusius prekės trūkumus pašalinsime be papildomo mokesčio. Atlikus garantinį remontą garantijos laikotarpis nesikeičia.

11.4. Prekė garantiniam remontui priimama tik su pirkimo dokumentais, švari, originaliame įpakavime, su visais priklausančiais elementais. Kitu atveju, trūkstamų detalių pristatymą garantiniam remontui apmoka pats Pirkėjas.

11.5. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.6. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

11.7. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, klientas turi įrodyti, jog prekes naudojo ne komerciniais tikslais ir naudojo gaminius tik namų sąlygomis, tokiu atveju klientui galioja 24 mėnesių garantija.

11.8. Garantiniam remontui prekę pristato Pirkėjas savo pasirūpintu transportu.

11.9. Prekių pristatymo išlaidas garantiniam remontui, prekių atsiėmimo iš garantinio remonto išlaidas, prekių keitimo arba grąžinimo išlaidas apmoka pats Pirkėjas.

11.10. Kosmetologinių gultų/lovų garantinis remontas atliekamas šių lovų/gultų gamintojo servisuose (Lenkija, Italija, Vokietija, Didžioji Britanija). Transportavimo išlaidos į/iš garantinio remonto nėra kompensuojamos. Tuo pasirūpina Pirkėjas.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus: "spausdintas prekes, reprodukcijas ar kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 49.00)"; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

12.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją laisva forma el.paštu [email protected], nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis  bei sulaukęs Pardavėjo patvirtinimo, kad prekes gali grąžinti. 

12.3. Grąžinti prekes ne dėl atsiradusių prekės defektų ar trūkūmų Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei Pardavėjas leidžia jam grąžinti tokias prekes patvirtinęs šį faktą el.paštu.
 
12.4. Grąžinant prekes ne dėl atsiradusių prekės defektų ar trūkūmų, Pirkėjui grąžinami pinigai tik už prekes, atskaičius 20 % (dvidešimt procentų) administracinį mokestį už užsakymo apdorojimą.

12.4.1. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: Užpildytą laisvos formos prašymą siųskite el.paštu [email protected] arba skambinkite telefonu +37062237157 Ir tik tuomet kai gausite raštišką Pardavėjo atsakymą galite išsiųsti grąžinamas/keičiamas prekes Pardavėjo nurodytu adresu. 

12.5. Užsakomos prekės nėra gražinamos

Primename, kad grąžinamos arba keičiamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Prekė grąžinama originalioje gamintojo pakuotėje, su visomis gamintojo etiketėmis.
 • Gražinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nedėvėta ar kitaip naudota, nesugadinta ir nepraradusi vertės). SURINKTA PREKĖ NEGALI BŪTI GRĄŽINTA .
 • Prekė neturi būti purvina, dėmėta ar nučiupinėta. Tokių prekių atgal nepriimame ir pinigų negrąžiname, todėl siunčiant prekes atgal įsitikinkite, kad grąžinama prekė atitinka visus grąžinimo reikalavimus.
 • Prekės, grąžinamos iš Lietuvos, turi mus pasiekti lygiai per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo datos klientui, kitu atveju prekių atgal nepriimame ir pinigų negrąžiname.
 • Pinigai už siuntimo išlaidas nėra grąžinami (pinigai grąžinami tik už prekes).

Klientas įsipareigoja:

 • Klientas, grąžinantis / keičiantis prekes, ant grąžinamos siuntos privalo nurodyti siuntėjo adresą bei pasirūpinti, kad grąžinamos prekės pasiektu Pardavėja jo nurodytu veiklos vykdymo adresu: Klaipėdos g. 73, Panevėžys, LT-37106.
 • Už grąžinamas prekes paštomatais pinigai nėra grąžinami.
 • Už grąžinamas prekes į trečiųjų šalių surinkimo punktus pinigai nėra grąžinami.
 • Už grąžinamas prekes į Lietuvos pašto skyrius pinigai nėra grąžinami (primename, kad palieka jas skyriuose iki pareikalavimo ir mes patys turime jas atsiimti). 

PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA

 • Grąžinti pinigus Klientui už gautas netinkamos kokybės prekes (jei pastebimas gamybinis defektas arba matomi gamybiniai neatitikimai nurodyti prekės specifikacijoje).
 • Jei Klientas gauna prekę, kuri yra brokuota ar kaip nors kitaip matomas defektas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Klientui prekės grąžinimo išlaidas.
 • Pardavėjas neatsako už siuntas, kurios buvo išsiųstos klaidingu kliento nurodytu adresu.
 • Pardavėjas įsipareigoja gavus Jūsų grąžinamas prekes ir apžiūrėjus jų būklę per 14 darbo dienų atlikti pinigų grąžinimą į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas pavedimas apmokant už prekes.


12.5. NEGRĄŽINAMOS PREKĖS: 

12.5.1 Apšvietimo prekės; 
12.5.2. Higienos pasui gauti reikalingos prekės(t.y. karšto oro sterilizatoriai, uv sanitizatoriai ir kitos prekėsš); 
12.5.3. Kosmetologiniai aparatai, kombainai, grožio salonų baldai ir įranga, kirpyklų baldai ir įranga. 
12.5.4. Dezinfekciniai skysčiai ir kosmetika.
 

BŪKITE ATIDŪS RINKDAMIESI ŠIAS PREKES. 

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už kosmetologams.lt registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei kosmetologams.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.4. Jei Pardavėjo internetinėjė parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia kosmetologams.lt internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis kosmetologams.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.

15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

Pamėgta
Product added to compare.
Mes naudojame slapukus. Slapukų taisyklės.