Garantijos galiojimo sąlygos:

 1. Esant būtinybei, garantiniu laikotarpiu, pirkėjas susisiekia supardavėju dėl prekės gedimo ir susitariama kaip prekė bus pristatyma pardavėjui.
 2. Garantija suteikiama visoms dalims. Garantinis remontas vykdomas tik gedimams, atsiradusiems dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės. Į garantinę priežiūrą neįeina: gedimai dėl stichinių nelaimių, gaisrų, naudotojo neatsargumo ir netinkamo įrangos eksploatavimo; -gedimai dėl netinkamo ir neteisėto įrangos naudojimo:
 • gedimai dėl elektros tinklo sutrikimų;
 • įrangos spalvos pakitimai (pageltimas, užsiteršimas ir pan.) ir rūdijimas;
 • sužalojimai, padaryti eksploatuojant (stiklų dūžiai, valymo, skutimo įbrėžimai ar kiti mechaninio būdu padaryti defektai); -defektai, atsiradę transportuojant, kai įrenginį gabena pats garantijos gavėjas;
 • defektai, atsiradę įnešant įrenginį į patalpas; -garantija nesuteikiama dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis įrengimu ir jų darbo trukmė priklauso nuo eksploatavimo intensyvumo, periodiškai keičiamiems priedams (lemputėms, saugikliams ir t.t.), dalims iš stiklo, judančioms dalims iš plastmasės (rankenėlėms).
 1. Prekė pristatoma pardavėjui, gavėjo išlaidomis.
 2. Garantiniai įsipareigojimai apsiriboja nemokamu sugedusių detalių pakeitimu. Garantija nereiškia, kad dėl garantinio laikotarpio metu įvykusių įrengimo gedimų patirti nuostoliai bus atlyginti;
 3. Sugedusių detalių pakeitimas naujomis įrenginio garantijos laiko nepratęsia;
 4. Įrengimas keičiamas, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantinio aptarnavimo laike, negalima pašalinti. Keičiant įrengimą, garantijos gavėjas privalo kompensuoti už mechaninius pažeidimus, kurie atsirado juo naudojantis.
 5. Garantijos davėjas neatsako dėl avarijų, įvykusių dėl nežinojimo ar nesilaikant priežiūros instrukcijos nurodymų, įrengimų prijungimo bei naudojimo metu.
 6. Garantija įrengimui netaikoma nesilaikant jo eksploatacijos taisyklių ar Sutarties reikalavimų. Garantiniai įsipareigojimai nevykdomi, jei garantijos gavėjas nėra padengęs bent vieno įsiskolinimo garantijos davėjui;
 7. Garantinė priežiūra gali būti nutraukta anksčiau laiko, jeigu:
 • Įrengimą aptarnavo ne garantijos davėjas ar jo įgaliotas atstovas;
 • Įrengimas buvo eksploatuojamas netinkamoje aplinkoje, pvz., drėgnoje, šaltoje, karštoje; -Įrengimas buvo sąmoningai sugadintas;
 • nebuvo laikomasi eksploatacijos taisyklių ar Sutarties reikalavimų.
 • Gaminio naudotojas pats bandė remontuoti gaminį.
 1. Visus įrenginio profilaktikos bei remonto darbus garantinio aptarnavimo laikotarpiu atlieka garantijos davėjas, arba jos įgaliotas Rangovas. Garantijos davėjo darbuotojai įsipareigoja suteikti visokeriopą informaciją, susijusią su įrenginio naudojimu.
 2. Garantijos laikotarpis aprašomas prekių pirkimo pardavimo taisyklėse.

Prieš išsiunčiant prekę garantiniui remontui, būtina užpildyti garantinio remonto taloną:
Pamėgta
Product added to compare.
Mes naudojame slapukus. Slapukų taisyklės.