Visi mūsų parduodami sterilizatoriai yra gamykliškai sukalibruoti, ir jų papildomai kalibruoti nereikia. Kalibracijos dokumentai komplekte nepridedami.

Kas tai yra kalibravimas? matavimo prietaiso ir etalono rodmenų atitikimo patikrinimas. Trumpai tariant tai yra patikrinimas ar karšto oro sterilizatorius išlaiko tinkamą temperatūrą kameros viduje.

Sterilizuojant karštu oru, naudojami vokai su indikatoriais bei vidiniai indikatoriai kurie keičia spalvą, sąlyčio su karštu sausu oru metu. 

Nei Lietuvos higienos normose, nei grožio paslaugų sveikatos saugos reikallavimų įstatyme neminima apie karšto oro stelizitariaus kalibravimą. Kalibruoti reikia karšto oro sterilizatorius kurių tūris didesnis nei 80 dm3 (kubinių dezimetrų) - kas atitinka 80 litrų.

Įdomiausios nuorodos kas susiję su karšto oro sterilizatoriais: 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 47-1:2003 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS. HIGIENINĖS IR EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

  • 121. Karšto oro sterilizatoriuose (170–180 °C) sterilizuojami gaminiai, nepatvarūs greitam kaitinimui garais. Šis sterilizacijos būdas taikomas laboratorijose metaliniams, stikliniams indams, bevandeniams aliejams, tepalams, milteliams sterilizuoti.
  • 138.2. karšto oro sterilizatoriuose – sterilizacijos temperatūra ir trukmė, per kurią karštis perduodamas sterilizuojamiems gaminiams;
  • 140. Karšto oro sterilizatoriuose tikrinami prietaisų rodmenys, kiekvienam paketui naudojami cheminiai proceso indikatoriai, krovinio sterilizacijos kokybė tikrinama biologiniais indikatoriais, atitinkančiais standarto LST EN 866 (6 dalis) reikalavimus.
  • 9. Neįpakuoti stikliniai ar metaliniai indai, kurie sterilizuojami karšto oro sterilizatoriuose, sudedami į lentynas, padėklus pagal sterilizatoriaus gamintojo rekomendacijas.

 

Į S A K Y M A S

DĖL STERILIZATORIŲ DARBO EFEKTYVUMO KONTROLĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

  • 2.7. Karšto oro sterilizatorių darbo režimo kontrolė;

  • 2.7.1. karšto oro sterilizatorių temperatūra kontroliuojama sterilizavimo metu; operatorius stebi prietaisus, įrengtus sterilizatoriaus išorėje, aparato šviesos, spalvos ir kitus indikatorius;

  • 5.8. Bandomoji pakuotė turi būti parinkta iš dažniausiai pasikartojančių įprastai sterilizuojamų pakuočių (paketų, konteinerių, padėklų ir kt.). Mažiems garo sterilizatoriams bandomąjį kontrolinį paketą reikia sukomplektuoti iš daugelio tekstilės sluoksnių arba didelių metalinių gaminių, arba abiejų rūšių gaminių vienoje pakuotėje, o karšto oro sterilizatoriams – iš didelių metalinių gaminių. Vienas BI įdedamas į šios pakuotės vidų (centrą), ir ji padedama pakrautoje kameroje, sunkiausiai prieinamoje garams ir karštam orui vietoje.
  • 7.1.5. sterilizavimo režimo pažeidimai – neteisingos sterilizatoriaus darbo operacijos, neteisingas sterilizavimo laikas (sterilizatoriuose be automatinio laiko sekimo registracijos įrenginio), karšto oro sterilizatorių durų atidarinėjimas sterilizacijos metu;

karšto oro sterilizatoriaiKą daryti jei indikatoriai sterilizatoriuje nepakeičia spalvos? Ar tokiu atveju kalibravimas išpręs problemą?

Pats karšto oro sterilizatorius nėra sudėtingas gaminys, jame yra kaitinimo elementas ir temperatūros saugiklis, nustatytas tam tikrai darbinei temperatūrai, kurią jūs pasirenkate arba skaitmeniniu arba analoginiu būdu. 

Jei jūsų indikatoriai, tiek išoriniai, tiek vidiniai nepakeičia spalvos visų pirmą jums reikėtų kreiptis į sterilizatoriaus pardavėja, kad jis gaminį taisytų (jei yra garantinis aptarnavimas) arba taisyti gaminį už savo pinigus. 

Dažniausia problema kaitinimo elementas.

Kalibravimo metu (kalibravimą atlieką tik valstybės patvirtintos meteorologinės stotys), nustatomos sterilizatoriaus darbinės temperatūros, tam tikruose kameros taškuose. jei jūs matote, kad jums sterilizuojant gaminius indikatoriai spalvos nepakeičia, tai jau žinote, kad temperatūrą kameroje nėra tinkama, todėl pirmiausiai klauskite pardavėjo dėl gaminio remonto, o tada jau kreipkitės į kalbravimo centrus dėl gaminio patikrinimo. Taip pat galima kreiptis dėl kalibravimo vos tik nusipirkus gaminį, kadangi naujas gamykliškai sukalibruotas gaminys, turi kameroje palaikyti tinkamą temperatūrą.

Comments (0)

No comments at this moment
Pamėgta
Product added to compare.
Mes naudojame slapukus. Slapukų taisyklės.